Please wait...

Tip: Při objednávce nad 1500 Kč
máte poštovné do ČR zdarma.


Pokračovať v nákupu
Zobraziť košík
Produkt(y) jsme odstranili z košíku

Pokračovať v nákupu
Zobraziť košík
Doprava do ČR ZDARMA při objednávce nad 1500 Kč.
0 0,00 Kč

Obchodné podmienky pre kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vesele-veci.cz

Prodejce:
Internetový obchod Veselé-veci.sk
I Can Academy Slovakia s.r.o.
Facková 1
91935 Hrnčiarovce n. P.
Slovenská republika
IČO: 47 517 506
DIČ: 2023936475
Zapsaný v OR Okr. soud Trnava, oddíl s.r.o., vložka č. 33177/T
E-mail: admin@vesele-veci.sk
Tel.: +421 918 185 373


§1 Všeobecná ustanovení


(1) Obeznámení se s obchodními podmínkami nákupu prostřednictvím internetového obchodu www.vesele-veci.sk (dále jen "obchodník").
(2) Nákupní smlouva uzavřená podle zákona č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.
(3) Zasláním objednávky uzavírá zákazník s obchodníkem kupní smlouvu.
(4) Zákazník je povinný seznámit se před objednáním zboží se všemi informacemi o zboží, které jsou k dispozici v katalogu obchodníka, a s těmito obchodními podmínkami.

§2 Postup při objednávání


(1) Zákazník si může objednat produkty, které jsou přístupné v tomto katalogu.
(2) Objednávku je možné zaslat prostřednictvím e-shopu, e-mailem nebo telefonicky. V takové objednávce je nutné uvést následující údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště s PSČ, adresu pro doručení zboží, způsob platby (dobírka nebo převod na účet), název produktu (včetně produktového čísla, pokud je v katalogu), počet objednaných kusů a kontaktní údaje (nutný e-mail i telefonický kontakt).
(3) Odeslání objednávky bude potvrzené e-mailovou zprávou.  V případě, že po vyplnění objednávky neobdržíte e-mail potvrzující objednávku, prosím kontaktuje nás info@ican.sk - neznamená to, že objednávka nebyla přijatá a nebude zpracovaná.

§3 Cena a platba za zboží


(1) Ceny zobrazené v katalogu jsou konečné (kromě nákladů na dopravu a dobírkového poplatku).
(2) Obchodník je plátcem DPH.
(3) Zákazník může za zboží zaplatit následujícími způsoby:
        a) platba na bankovní účet - zákazník převede celkovou sumu (zboží + doprava) na účet obchodníka podle pokynů, které dostane v e-mailu.
        b) dobírka - zákazník zaplatí celkovou sumu (zboží + poštovné a balné + doprava + dobírkový poplatek) při převzetí zboží od přepravce, náklady na dobírku snáší zákazník. Platba dobírkou je možná jen při doručení na Slovensku, do sumy max. 2700 Kč.
        c) platba kartou - Platba kartou probíhá přes platební bránu GoPay. Hned po realizaci platby kartou je Vaše objednávka připravená na další zpracování.
(4) Obchodník je vázaný cenou zboží, která byla zpřístupněná v katalogu v okamžiku zaslání objednávky.
(5) Vlastnické právo k zboží nabývá zákazník okamžikem úplného splacení celkové sumy za objednávku.

§4 Dodání zboží


(1) Obchodník se zavazuje expedovat zboží zákazníkovi v co nejkratším možném čase. Zboží bude zákazníkovi doručené nejpozději do 30 dní.
(2) O možnostech a termínech dodání zboží na závaznou objednávku, které není na skladě, bude obchodník informovat zákazníka v co nejkratším možném čase.
(3) Zákazník má možnost volby mezi následujícími způsoby dopravy:
        a) Doprava kurýrem
        b) Doprava kurýrem zdarma při objednávce nad 1400 Kč
Při objednávce prostřednictvím e-shopu bude cena za dopravu vypočítaná při vyplnění objednávky a zákazník se s cenou poštovného bude moci seznámit ještě před potvrzením objednávky. Informace o cenách dopravy jsou k dispozici na stránce http://www.vesele-veci.cz/doprava
(4) Zákazník a obchodník se mohou vzájemně dohodnout i na jiném způsobu dopravy.

§ 5 Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu


(1)    Kupující je oprávněný odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 60 dní ode dne převzetí zboží.
(2)    Odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14 dní se řídí §7 - §10 Zákona č. 102/2014 Z.z.:
Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:
•    zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodané jako poslední,
•    dodává zboží skládající se z vícerých dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
•    zboží dodává opakovaně ve vymezeném období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
Kupující může odstoupit od smlouvy, předmětem které je dodání zboží, i před začátkem plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem které je
•    poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
•    prodej zboží nebo poskytnutí služby, kterých cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít v čase plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy,
•    prodej zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného specificky pro jednoho spotřebitele,
•    prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
•    prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušený,
•    prodej zboží, které může být vzhledem na svoji povahu po dodání neoddělitelně smíšené s jiným zbožím,
•    prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, ozvučených obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
•    prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu.
Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v písemné formě nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na stránce http://www.vesele-veci.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf
Právo na odstoupení od smlouvy je možné uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední den 14 denní lhůty.
Po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dní kupujícímu všechny platby, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, který kupující použil při svojí platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.
Prodávající není povinný uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinný vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, jedině že by prodávající navrhl, že si zboží vyzdvihne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
Kupující je povinný nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo ho odevzdat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odevzdané na přepravu nejpozději v poslední den lhůty.
Při odstoupení od smlouvy snáší kupující jen náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty.
Kupující zodpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takého zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
(3)    Odstoupení od smlouvy po zákonné lhůtě (tj. po uplynutí 14 dní od převzetí zboží) se řídí následujícími podmínkami:
Zboží (i jeho balení) musí byť nepoškozené a zboží nesmí jevit známky používaní.
Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu do 15 dní od uplatnění odstoupení od smlouvy podle odstavce (3).


§ 6 Reklamační řád


(1)    Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. Při použitých věcech neodpovídá za vady vzniknuté jeho použitím nebo opotřebením. Při věcech prodávaných za sníženou cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla dojednaná snížená cena. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).
(2)    Záruční doba je 24 měsíců, která plyne od převzetí zboží kupujícím.
(3)    Pokud má zboží vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněná. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
(4)    Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti. Pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně používat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva náleží kupujícímu, pokud jde sice o odstranitelné vady, ale pokud kupující nemůže pro opakované vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet závad věc řádně používat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
(5)    Práva ze zodpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese [doplňte adresu]. Pokud je však v záručním listu uvedený záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinný opravu vykonat ve lhůtě nejpozději do 30 dní.
(6)    Pokud dojde k výměně, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nové věci. To jisté platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnutá záruka.
(7)    Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního konání odevzdáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva na převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
(8)    Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřešení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, hlavně pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřešení reklamace se reklamace vyřeší ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřešit i později; vyřešení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřešení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
(9)    Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku v prvních 12 měsících od koupě, může prodávající vyřešit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady souvisící s odborným posouzením. Prodávající je povinný poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dní ode dne vyřešení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřešení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslaný na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, stejně jako i všechny ostatní s tím spojené účelně vynaložené náklady snáší prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; po dobu výkonu odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající je povinný kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne znovu uplatněné reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení, stejně tak i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci není možné zamítnout.
(10)    Prodávající je povinný při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněná e-mailem, prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřešení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.


§ 7 Alternativní řešení sporů


(1)    Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@vesele-veci.sk), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na začatí alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „subjekt ARS“) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.
(2)    Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
(3)    Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká jen smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za započetí alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.


§ 8 Ochrana osobních údajů

 

Pre informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje a ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov a pravidlami používania cookies.

23. 5. 2018